Maayan Peri

תקנון האתר תנאי שימוש ומדניות הפרטיות

 • האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר רוכש מוצרים מאתר זה מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את ההורים/ הממונה עליו מטעם חוק בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר (כולל יישום תכניו). על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולוודא כי הקטינים מבינים את התכנון ופועלים על פיו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. במידה והמשתמש לא מסכים לתנאים, הוא מחוייב לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר משמעה הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
 • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה / רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל אשר כתוב בו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל דרישה או וטענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילת האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון שימוש זה, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • שימו לב!תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, סמארטפון, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי ברגע נתון באתר. 
 • מפעילת האתר היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
 • רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
 • במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר תפעל, לא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • מפעילת האתר רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות (כולל מוצרים דיגיטליים) שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה
 • היה ויקבע על ידי רשות מוסמכת כי סעיף אינו תקף/בר אכיפה, יוחלפו הסעיפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם  את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.

רכישת המוצרים

 • הרכישה באתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי (למעט כ"א מסוג דיירקט) ו/או חשבון PAYPAL 
 • מפעילת האתר רשאית בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 •  התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלה נובעים כתוצאה משימוש בטכנולוגיות שונות (מסכי מחשב/סמארטפון) ביחס לצבעים המקוריים של המוצר. 
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ המחירים המוצגים לצד הפריטים המוצעים אינם כוללים דמי משלוח שיתווספו בסיום ביצוע ההזמנה. 
 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 • שימו לב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או PAYPAL – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
 • מפעילת האתר רשאית לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה  בכל מקרה המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתה.
 • האתר נועד אך ורק לרכישות פרטיות ולא לשימוש מסחרי ו/או רכישות המיועדות למכירה חוזרת. מכירת מוצרים לצד ג' לאחר רכישתם באתר אסורה בהחלט.
 • מפעילת האתר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, להסירם לצמיתות, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכו’ לפי שיקול דעתה בלבד. 
 • מפעילת האתר רשאית לערוך, להחליף ולשנות את תוכן המוצרים הדיגיטליים שנמצאים באזור האישי באתר לאחר הרכישה ואף להסירם לפי שיקול דעתה. הגישה לתכנים הדיגיטליים (תוכניות אימונים)  לא מוגבלת בזמן, אך בכוחה של מפעילת האתר לשנות החלטה זו ללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקוליה. 
 • פרק זמן מינימלי למתן גישה למוצרים הדיגיטליים לא ירד מתקופה הכפולה ביחס לתקופה הדרושה לביצוע התוכנית על פי ההוראות באתר. לדוגמא: ללקוח אשר רכש תוכנית ייעודית ל-4 שבועות תהיה גישה של כ-8 שבועות (מינימום) לתוכנית. כפי שצוין קודם לכן, מתן הגישה לא מוגבל בזמן אך אין כל התחייבות לאפשר גישה בלתי מוגבלת בזמן מצד מפעילת האתר.

מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים

 • המשתמש בדק/ה בקפידה את המידות המתאימות לו על פי טבלת המידות המפורסמת באתר בלבד.
 • ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 054-2256284. בנסיבות כאמור המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה.
 • במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר הפיזי אל המשתמש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה, הוא יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר. מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.
 • זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי/ חשבון PAYPAL, בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 • שימו לב! המחטבים עשויים מבד עדין ויש ללבוש אותם בעדינות (כמו גרביון) , במקרה של קרע בעקבות לבישת המוצר יחשב הדבר לרשלנות מצד הלקוח ולא ינתן החזר/החלפה. 
 •  המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש באריזתו המקורית –  מפעילת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש , כגון עם ריח של בושם, ריח גוף, תכשיר גוף או רחצה , סימני איפור ו/או כל פגם/לכלוך/אחר הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.  מובהר כי במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או במקרה של החלפת המידה, לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם…
 • מובהר ומודגד כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בזמן מבצע כל עלות משלוחי ההחלפה יחולו על הלקוחות.
 • מוצרים דיגיטליים – ניתן לקבל החזר בתקופת הנעה בין 14 ל-30 יום ובתנאי כי יוכח באופן ברור וחד משמעי כי לא נעשה כל שימוש במוצר.  שימו לב! במידה והלקוח עבר על  כללי התכנון ולמרות זאת דורש את כספו, ינתקו כנגדו צעדים משפטיים. למפעילת האתר יש מערכות טכנולוגיות שמספקות לה את כל המידע הדרוש בנוגע לשימוש/ אי שימוש במוצר דיגיטלי מצד הלקוח.
 • יצויין ויודגש : כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
 • בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון 0542256284.

שירות לקוחות

 • לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של מעיין בדוא"ל: maayanptrainer@gmail.com  או בטלפון 054-2256284, בשעות פעילות בימים א' עד ה' בין השעות 13:00 עד 18:00, ובימי ו' בין השעות 12:00 עד 15:00 . מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת ווטסאפ.

קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, , השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מעיין פרי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו בלא הסכמת מעיין פרי-מפעילת האתר מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ותינתן. נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש ובכתב.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה
  •  אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 
  • דומיין האתר, האתר, שם המותג (MAAYANPERI), סימני המסחר  (בין אם נרשמו ובין אם לאו),  הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. 
  • מסירת פרטים, תקשורת שיווקית ופרסומים, דיוור ומנגנון ההסרה מרשימת התפוצה
  • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
  • המשתמש מתחייב לפצות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ מפעילת האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.

משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא"ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור (בין אם כללי ובין אם מותאם אישי), באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 • משתמש שמסר את פרטיו יהא זכאי לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ הרלוונטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן.
 •  הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות חברת השליחויות, הכרוכות במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות במסגרת הליך ההזמנה ועד למסירת המוצר למשתמש בפועל, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת וכו', לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או דבר פרסומת בכל דרך שהיא והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

 •  האתר פועל באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של מפעילת האתר מאחר והיא נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
 • מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבת אונליין, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
 • פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל:maayanptrainer@gmail.com  ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
 • במקרים הנובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • מפעילת האתר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 • למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 • כמו כן, מפעילת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מפעילת האתר מתקינה חבילות קטנות של מידע, המוכרות גם כ-"cookies", על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 • cookies הן חלק בלתי נפרד מהאתר ולמעשה מאפשרות למפעילת האתר לייצר עבור המשתמש חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותיות ביותר.
 • באמצעות התרת מנגנון זה, מפעילת האתר יכולה לנתח את התנהגות הקנייה והחיפוש של כל לקוחותיה ולהתאים להם את חווית המשתמש הנכונה ביותר עבורם. כל המבצע שימוש באתר מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מדיניות ה-cookies ומקבל אותה.
 • האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 • מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע ונוקטת באמצעי זהירות  על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגייים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס.
 • עם זאת, מובהר כי הפעולות שנוקטת מפעילת האתר לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. ולכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים.מפעילת האתר לא תישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או הנובעים מכח עליון. והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים בו ו/או למי מטעמם עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • עוד יובהר כי הגלישה והשימוש באתר כפופים לאיסוף נתונים שגרתי על ידי גוגל אנליטיקס ולתנאי השימוש שלה.

הגבלת אחריות

 • מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או שימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חובות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין מפעילת האתר אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו משתמש חיצוני ככל שיעלו.
 • מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק תוכנה או חומרה שיגרם למשתמש כתוצאה מגלישה ושימוש בתכני האתר.
 • מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק לגוף או רכוש אם וכאשר יגרם כתוצאה מיישום תכניותיה/תרגיליה המודגמים בתכני האתר, לרבות שימוש במוצרים פיזיים הדיגיטליים. 

ההפתעות שמעיין מכינה לך ל-2024 :

 • קופוני הנחה שווים
 • מדריכים ומאמרים בנושא אימונים ותזונה לנשים

רוצה לקבל את המדריכים או הקופונים לפני כולם? מלאי את הפרטים! :)