Maayan Peri
אספקת המוצרים
  1. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, גם אם הוזמן יותר מפריט.
  2. מפעילת האתר תספק למשתמש את הפריטים באמצעות גוף משלח עצמאי. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח..
  3. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד7 ימי עסקים).
  4. *שימי לב – יום עסקים מתייחס לכל ימות השבוע (ראשון עד חמישי), למעט: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
  5. משלוחים לאילת, הערבה, יישובי יהודה ושומרון, הגדה המערבית, הרשות הפלסטינית ויישובים מעבר לקו הירוק,יבוצעו תוך 9 ימים עסקים.
  6. לא יבוצעו משלוחים ליעדים המוגדרים כבעלי סיכון ביטחוני/ו או יעדים אשר הכניסה אליהם אסורה על ישראלים.
  7. מובהר כי בחגי קניות דוגמת: בלאק פריידי, סייבר מנדיי וכיו’’ב, ייתכנו עיכובים של עד 7-14 ימים עסקים
  8. מפעילת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.
  9. הלקוח מסכים כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב.
  10. מובהר כי אספקת הפריטים תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.